ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเสียงระบบ Daisy กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาพปกหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 7 ชั่วโมง 44 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 5 ชั่วโมง 16 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 9 ชั่วโมง 25 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ความยาว 7 ชั่วโมง 2 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา ม.5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความยาว 7 ชั่วโมง 32 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความยาว 7 ชั่วโมง 49 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเสียงระบบ Daisy

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter