ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเสียงระบบ Daisy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 2 ชั่วโมง 58 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 3 ชั่วโมง 07 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 2 ชั่วโมง 41 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ ม.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1

ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

ความยาว 2 ชั่วโมง 18 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ ม.4 เล่ม 3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 3

ความยาว 3 ชั่วโมง 36 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ visual art education ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

visual art education

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 4 ชั่วโมง 12 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ visual art education ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

visual art education

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 4 ชั่วโมง 41 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ visual art education ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

visual art education

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 4 ชั่วโมง 49 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ visual art education ม.4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

visual art education

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ความยาว 4 ชั่วโมง 04 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ visual art education ม.5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

visual art education

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความยาว 4 ชั่วโมง 27นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือทัศนศิลป์ visual art education ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์

visual art education

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความยาว 5 ชั่วโมง 06 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเสียงระบบ Daisy

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0