ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเสียงระบบ Daisy กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาพปกหนังสือพระพุทธศาสนา ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 7 ชั่วโมง 39 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือพระพุทธศาสนา ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 11 ชั่วโมง 31 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือพระพุทธศาสนา ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 11 ชั่วโมง 53 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือพระพุทธศาสนา ม.4 ถึง ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แผ่นที่ 1 ความยาว 10 ชั่วโมง 58 นาที

แผ่นที่ 2 ความยาว 9 ชั่วโมง 39 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์  ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์
และภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 9 ชั่วโมง 39 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์  ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์
และภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 11 ชั่วโมง 30 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์  ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์
และภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 14 ชั่วโมง 53 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์  ม.4 ถึง ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์
และภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ความยาว 7 ชั่วโมง 24 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือประวัติศาสตร์ ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความยาว 8 ชั่วโมง 4 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือประวัติศาสตร์ ม.2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความยาว 10 ชั่วโมง 30 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพปกหนังสือประวัติศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความยาว 11 ชั่วโมง 55 นาที

ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเสียงระบบ Daisy

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0