ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตราสัญลักษณ์ของสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อ กสท.

Send us a message now!

Address

        กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ

500 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : ธุรการ 0 2532 4712 , ผู้อำนวยการ 0 2531 7475
สำนักงาน 0 2531 2142 , ศูนย์กระจายสื่อฯ 0 2523 7922

โทรสาร : 0 2532 4713

E-mail : gtecse@hotmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/attechresearch

Our Locationดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ เลขที่ 500 ถนนวิภสวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 2142 , 0 2523 7922 , 0 2532 4712 , 0 2531 7475 โทรสาร : 0 2532 4713 , 0 2532 0179
e-Mail : gtecse@hotmail.com   ¦  Counter   site hit counter
Valid XHTML 1.0 Transitional    ผ่านการตรวจสอบจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ    Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0